Boží požehnání budou koledníci přinášet do měst, vesnic a domovů. Koledníci, v přestrojeni za biblické panovníky, poprosí o příspěvek do své zapečetěné pokladničky a ten bude využit na charitativní účely. Lidé budou moci přispět také online, nebo například v obchodních domech, firmách či některých institucích, kde budou umístěny statické pokladničky.

„Jsem rád že už je to určitá tradice, protože je to velmi záslužná činnost, která si zaslouží podporu,“ Deníku řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Tříkrálové dary v tomto roce mají podpořit budování charitního Centra sociálních služeb v Holicích, Služeb pro pěstouny nebo rozšíření Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Dále hodlá pardubická Charita využít získané prostředky při přímé pomoci lidem v nouzi, mimořádných situacích či pomoci v zahraničí.

Pardubáky čeká v roce 2024 spousta novinek.
Na co se Pardubáci mohou těšit v roce 2024: Koupaliště, lávka na Duklu i kultura

„V Pardubicích Tříkrálová sbírka podpoří rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Děláme přístavbu, aby tyto služby šlo rozšiřovat a tyto služby zase doprovázejí i rodiny, které se objevují v krizi,“ řekla ředitelka Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková.

S dětskými koledníky, již tradičně půjde v doprovodu někdo z dospělých, jež má mít u sebe legitimaci a při vyžádání ji musí předložit.

V loňském roce Tříkrálová sbírka vydělala 1 613 820 Kč. Lidé mohou darovat i online, a to na webových stránkách Oblastní charity Pardubice www.trikralovasbirka.cz.