Osvětlení, které přes třicet let lemuje průtah Lázní Bohdaneč, by do několika let mělo opět plnit i svoji původní funkci – nést trolejové vedení. Lázeňské město, spolu s pardubickým dopravním podnikem, totiž oživuje vizi z osmdesátých let minulého století dovézt trolejbusy až na samý okraj města.

PLUS PRO HOSTY

„Trolejbusy by končily za mostem přes Opatovický kanál, čímž by se zpřístupnila nádherná lokalita bohdanečských rybníků,“ uvedl starosta Lázní Bohdaneč Vladimír Šebek.

Podle něj by toto prodloužení nemělo přidanou hodnotu pouze pro místní obyvatele, ale také pro hosty lázní. „Ne všichni hosté jsou mobilní a přitom naše město nabízí tolik krás. Například v této lokalitě začíná přírodní rezervace,“ dodal starosta města.

PENÍZE JSOU

Dopravní podnik města Pardubic (DPMP) nyní zpracovává studii proveditelnosti. „Prodloužení trasy je však vizí budoucnosti. Je taky otázka, kdo celou stavbu bude financovat. Nyní čekáme i na možné finance z dotací ITI v kapitole doprava. Tento program by měl být vypsán do konce letošního, či na začátku příštího roku,“ nechal se slyšet ředitel DPMP Tomáš Pelikán s tím, že otázkou taky bude, zda Lázně Bohdaneč přistoupí na zvýšení příspěvku na dopravu do města. Ta je zatím 500 tisíc korun. V případě prodloužení linky by se tyto náklady zvedly o třetinu.

S tímto navýšením však nemá lázeňské město problém. To potvrdil nejenom starosta, ale i primátor Pardubic Martin Charvát, ten navíc dodal, že Bohdaneč je připravena hradit i samotné náklady stavby: „Předpokládaný termín realizace je nejdříve v roce 2022 a náklady bude plně hradit obec Lázně Bohdaneč. Princip hrazení nákladů jsme si domluvili na jednání se starostou obce Vladimírem Šebkem,“ uvedl primátor.