„Technické údržby chceme využít ktomu, abychomobjektivně posoudili nejvýznamnější náklady, které nás při vymístění dopravy ztřídy Míru čekají. A zároveň tak máme my i město možnost získat konkrétní představu o možných dopadech tohoto záměru,“ řekl ředitel DPmP Tomáš Pelikán.
Vsoučasné době projede po třídě Míru více než 300 spojů za den. Od 14. do 27. května bude hlavní pardubická třída vúseku od Sladkovského ulice po náměstí Republiky pro MHD uzavřena. Trolejbusybudou vedeny přes náměstí Republiky a Sukovu třídu, autobusy číslo 6, 9 a 19 vjedou zPalackého ulice na třídu Míru a budou pokračovat Sladkovského ulicí na Sukovu třídu. „Zkušebně se tak naplní vize, kterou schválilo zastupitelstvo – třída Míru jako pěší zóna bez městské hromadné dopravy. Je to důležité. Dosud jsme se rozhodovali na základě pocitů, nyní budeme mít faktickou představu o tom, jak by třída Míru bez dopravy vypadala. Co by to přineslo, ale i naopak jaké by to mělo dopady, sčím musíme počítat a co řešit,“ řekl náměstek primátora Alexandr Krejčíř.
Během čtrnáctidenní simulace pěší zóny dopravní podnik nejen vygeneruje technické či přepravní parametry, které potřebuje znát pro svou činnost vpřípadě vymístění dopravy ztřídy Míru, ale provede i další průzkumy. Město by tak mělo získat přehled o názoru cestujících na změněný systémem dopravy, pohybu chodců po pěší zóně, návštěvnosti obchodůa podobně.
„Nechceme, aby byl tento projekt chápán jako útok na vymístění městské hromadné dopravy zpěší zóny. Naopak chceme objektivně zhodnotit možný dopadnejen na dopravní podnik a městskou hromadnou dopravu, ale i na město, cestující a občany. Tímto krokem je možno ušetřit, budeme moci posoudit, které znákladných investic spojených svymístěním dopravy zpěší zóny jsou nutné a které ne,“ dodal ředitel DPmP.