Vedle pěšáků z historického regimentu číslo 98, jehož příslušníky jsou členové Klubu přátel vojenské historie Pardubicko, se na nádvoří představili i dragouni z Kolína a v neposlední řadě se atrakcí stal i příjezd následníka trůnu Františka Ferdinanda d’ Este s doprovodem. Sama ředitelka hřebčína Lenka Gotthardová nevěděla, zda se jednalo pouze o fiktivní návštěvu, či se pozdější oběť sarajevského atentátu do Kladrub skutečně někdy vypravila. „Nemáme o tom informace, ale hřebčín patřil císařské rodině, takže je to docela možné,“ uvedla Lenka Gotthardová.