Před 130 lety, přesněji 9. 5. 1894, byl založen odbor Klubu českých turistů (KČT) Pardubice. Ustavující valná hromada zvolila výbor KČT, který ze svého středu vybral do čela odboru místního notáře, cestovatele, dramatika , literáta, překladatele (překládal z angličtiny, španělštiny, francouzštiny , němčiny) a veřejného činitele JUDr. Josefa Štolbu. KČT Slovan Pardubice, který se hrdě hlásí k historické pardubické turistické tradici, odhalí zdejšímu prvnímu předsedovi KČT za přítomnosti nejvyšších představitelů kraje, města a Klubu českých turistů ve středu 8. 5. 2024 ve 12.30 hod. pamětní desku na domě ve Smilově ulici č. p. 307, kde žil v letech 1897-1912.

Doktor Štolba se do Pardubic přistěhoval z Nechanic koncem roku 1890. V Pardubicích, podobně jako v Nechanicích, se hned zapojil do společenských aktivit. Jeho dům se stal posléze střediskem městského kulturního a uměleckého života, někdy i centrem veřejného dění. I v Pardubicích pokračovaly návštěvy jeho přátel z uměleckého světa z Prahy. Hostíval u sebe Vrchlického, Aleše, Stroupežnického, Šmahu, Vojana, manžele Kvapilovy, Zeyera , Jiráska a řadu jiných.

Východočeské muzeum získalo do svých sbírek lustr ze Železného Brodu.
Muzeum získalo vzácný lustr. Teď potřebuje pomoc s doplněním stínidel

V Pardubicích má doktor Štolba především pověst jako dramatik a veřejný činitel. Byl členem obecního zastupitelstva, předsedou výstavního výboru Umělecké výstavy v roce 1899, dále předsedou výstavního výboru velmi úspěšné Východočeské výstavy v Pardubicích v roce 1903. Výstavu navštívilo přes 200.000 osob. Hlavně však usiloval o postavení budovy Městského divadla a tato jeho snaha ( základní kámen položen dne 16.5.1907 ) skončila úspěšně otevřením divadla v roce 1909. Divadlo bylo otevřeno hrou "1774" z historie Pardubic . Hra byla jednou z jeho asi třiceti her.

Tyto aktivity trochu překrývají jeho průkopnické období v cestování a turistice. Byl rok v Americe, procestoval celou Evropu, navštívil Západní Indii a ve společnosti cestovatele Kořenského byl za polárním kruhem. Většinu těchto cest vykonal před svým pobytem v Pardubicích. Stýkal se s cestovatelem Holubem, s nímž patřil do cestovatelského klubu Vojty Náprstka.

Z natáčení filmu Neslyším ničeho.
Poslední klapka v Pardubicích. Film Neslyším ničeho míří do střižny

Po návratu z Ameriky přednesl v domě U Halánků dvě přednášky a byl zde označován jako nejvítanější host . Dnes téměř zapomenutou, ale v té době významnou činností bylo vydávání cestopisů; Štolba byl jedním z prvních vynikajících českých cestopisců. Napsal 12 cestopisů (vycházely v letech 1873-1920) a tímto počinem se stal průkopníkem moderní české turistiky. Přispěl valnou měrou k tomu, že se čeští turisté odvažovali za hranice své vlasti. Díky nabytým zkušenostem z cestování mohl pořádat bezplatné přednášky o svých cestách.

Na téma turistických aktivit doktora Štolby byla zpracována bakalářská práce, z níž jsou některé údaje tohoto textu čerpány (Technická univerzita v Liberci, Lucie Řezníčková 2011). V práci popsáno 70 cestovatelských cílů doktora Štolby. KČT Slovan Pardubice úspěšně docílil uvedení doktora Štolby do Síně slávy české turistiky. Obdobně byl do Síně slávy uveden odbor KČT Slovan Pardubice. Této skutečnosti bude při odhalení desky doktoru Štolbovi rovněž vzpomenuto. Instalace desky by nebyla možná bez vstřícného jednání majitele domu a finanční podpory magistrátu města Pardubic. Široká veřejnost je zvána. Podrobnosti k uvedenému tématu budou zveřejněny na www.kct-slovan-pardubice.info.

Jiří Chvála, za KČT Slovan Pardubice