Po již zahájeném kácení přibližně 160 až 190 menších stromů, nazvaných „pěstebním kácením”, má v Tyršových sadech následovat vjezd těžké techniky do parku. Dodatečně bude vykáceno dalších  200 vzrostlých stromů. Čeká se jen na povolení, které je v současné době ve správním řízení.

Po nástupu mechanizace a dělníků bude jen v rámci  „promenády“ vybetonována plocha zhruba velikosti fotbalového hřiště. Z parku bude zřejmě navždy vystěhováno Pardubické letní kino.
„Park je třeba revitalizovat, ale takto?,“ diví se  Tomáš Kliegr, člen občanského sdružení Chráníme stromy.

Zadluženou kasu rozhodně nechceme

„Revitalizace podle mého názoru znamená obnovu zeleně, ne rozsáhlé stavební úpravy zahrnující umělá vodní koryta, umělý rybník, zbytečně přeložené funkční cesty a mramorová schodiště. Z rozpočtových nákladů ve výši 83 milionu jde ale pouze 11% na zeleň. Magistrát sice argumentuje tím, že většinu zaplatí evropská dotace, ale přesto zhruba 12 milionů půjde i tak  z městského rozpočtu. To je podle mého názoru více, než by stála obnova zeleně, včetně vysázení květinových záhonů, podle navrhovaného projektu.  Jistě by zbylo na opravu mobiliáře i další nutné úpravy,“ říká Tomáš Kliegr.

„Snahu vyčerpat evropské dotace za každou cenu nalitím desítek milionů do nových nepotřebných staveb v parku považujeme za kontraproduktivní,“ podotýká člen občanského sdružení Zelená pro Pardubicko Jan Linhart.

„V parku by měla být zeleň a ne stavby. Proč do parku zavádět další potok pomocí umělého koryta, když by se mohl obnovit Císařský náhon včetně obou jezírek? Navíc se provozní náklady parku výrazně zvednou a ročně vzrostou více než trojnásobně na částku přes čtyři miliony korun. Evropské dotace je možné čerpat až do roku 2013, domnívám se, že je v Pardubicích mnoho jiných míst, kde by byly smysluplněji využity. Park lze revitalizovat bez dotací za těch zhruba 20 milionů, které  město již na projekt ze svého rozpočtu vyčlenilo. Méně je někdy více,“ praví  Jan Linhart.

„Chceme, aby se město chovalo jako dobrý hospodář, nechceme zadlužené Pardubice,“ uvádí Tomáš Kliegr.
„Skutečnost, zda se město v projektu Tyršových sadů chovalo jako dobrý hospodář, prošetřuje Úřad  pro ochranu hospodářské soutěže. Pokud by bylo shledáno vážné porušení zákona, nemusela by být proplacena dotace. Námi volení politici  se přesto rozhodli nečekat na výsledek šetření a s realizací začít. Pokud nebude dotace udělena, bude si muset město na dokončení nejspíše vzít úvěr,“ uzavírá člen sdružení Chráníme stromy.