Odpůrci revitalizace Tyršových sadů vynesli trumfy. Doposud se celý spor mezi občanskými sdruženími a vedením města Pardubic jevil jako boj o několik stromů a drahé lavičky. Z informací, které Deníku poskytlo občanské sdružení Chráníme stromy, ale vyplývá, že celý původní projekt byl cenově a termínově nereálný. Čelní představitelé města o tom ale jaksi „zapomněli" kohokoliv informovat.

„Posudky žádosti o dotaci na Tyršovy sady z léta minulého roku dokazují, že projekt Tyršových sadů při posuzování na dotačním orgánu nedosáhl potřebných 60 procent bodů, žádost by tedy s nejvyšší pravděpodobností musela být zamítnuta a město by na ni, pokud by stavba započala, nedostalo z evropských fondů ani korunu. Pokud víme, nikdy nikdo z vedení města tuto věc nepřiznal a nevíme ani o tom, že by tuto informaci měli k dispozici zastupitelé, když schvalovali další postup," uvedl Miroslav Seiner ze sdružení Chráníme stromy.

K zamítnutí nedošlo

Nutno podotknout, že k oficiálnímu zamítnutí žádosti o dotaci nedošlo. Město totiž původní projekt stáhlo a na podzim jej architekt Tomáš Jiránek přepracoval.
Stalo se tak poté, co stavební společnost D.I.S. odmítla převzít staveniště.

A co se hodnotitelům Regionální rady Severovýchod na projektu revitalizace nelíbilo? Byl to poddimenzovaný rozpočet i nereálný harmonogram prací.
„Bylo pro nás šokující, že tím hlavním důvodem špatného hodnocení je příliš nízký rozpočet a příliš krátké termíny realizace. Projekt byl hodnotitelem označen v těchto cenách a termínech doslova za nerealizovatelný. Spolu s nízkým hodnocením v klíčových indikátorech to znamenalo, že město muselo 'v tichosti'  žádost stáhnout a projekt nechat přepracovat," podotkl Miroslav Seiner.

Obvyklá cena

Podle náměstka pardubické primátorky Františka Brendla to ale neznamená, že by původní projekt byl špatně připravený. Regionální rada totiž posuzovala položkový rozpočet, se kterým soutěž vyhrála firma D.I.S.
„Hodnotitel v posudku napsal, že projekt je nerealizovatelný kvůli podhodnocené ceně. Uvádí se, že některé položky nejsou účtovány za cenu v místě obvyklou. Jak jinak ale máme zjistit obvyklou cenu, když ne otevřeným výběrovým řízením?" ptá se František Brendl.
Náměstek primátorky ale jednoznačně odmítá, že by se projekt na revitalizaci Tyršových sadů předělával kvůli zápornému hodnocení regionální rady.

Posudek s chybami

„Regionální rada kritizuje hlavně nacenění projektu. Pokud bychom ho znovu vysoutěžili za jinou cenu, tak by to nebyl problém," dodal František Brendl s tím, že kdyby nebyl projekt stažen, tak by jeho hodnocení vedení města rozporovalo.
„Bylo bezpředmětné reagovat na něco, co už není aktuální. Ale myslím, že bychom toto hodnocení dokázali vyvrátit. Jsou tam totiž zřejmé chyby. Například je tam projekt ve třech kolonkách penalizován za jednu a tu samou věc," nechal se slyšet náměstek primátorky, který má projekt Tyršových sadů na starosti.

Aktivisté protestovali proti kácení v Tyršových sadech

O problémech v hodnotícím posudku hovoří i opoziční zastupitel za ODS Alexandr Krejčíř. Podle něj by si jednotlivá kritéria zasloužila hlubší zkoumání.
„Hodnotitel Regionální rady Severovýchod posuzoval vysoutěžené ceny, takže jejich neadekvátnost byla především problémem dodavatele. Město musí ze zákona vybrat toho dodavatele, který v otevřeném výběrovém řízení nabízí nejnižší cenu," konstatoval Alexandr Krejčíř.

Každopádně se zdá, že záhada odstoupení stavební společnosti D.I.S. od smlouvy lze vysvětlit poddimenzovanou cenou, kterou firma ve výběrovém řízení nabídla. Společnost, která byla druhá v pořadí, nabídla asi o pět milionů vyšší cenu. I to by ale byla dle posudku regionální rady příliš nízká částka.

Celým případem projektu revitalizace Tyršových sadů se pravděpodobně bude v nejbližších dnech zabývat kontrolní výbor Zastupitelstva města Pardubic.
Miroslav Seiner z občanského sdružení Chráníme stromy podle svých slov podal podnět výboru minulý týden, k rukou předsedy výboru a opozičního zastupitele Alexandra Krejčíře se dostal začátkem tohoto týdne.
„Žádost jsem již oficiálně obdržel a myslím, že se jedná o věc, ke které by bylo vhodné svolat mimořádné jednání výboru. Řádné jednání je totiž na programu až někdy v půlce dubna," sdělil Deníku Alexandr Krejčíř (ODS).

Materiály viděl zastupitel poprvé

Občanské sdružení chce, aby kontrolní výbor posoudil hned několik věcí. Tou nejzásadnější je patrně fakt, že zmíněné hodnocení nebylo předloženo zastupitelům.
„Musím říct, že ty materiály jsem viděl poprvé. Nechci nic předjímat, ale kontrolní výbor bude jistě také zajímat, zda o tomto negativním posudku vedení města vědělo. Protože pokud tyto dokumenty mělo k dispozici, tak je určitě mělo předložit zastupitelům. Neříkám, že by se tím rozhodnutí některých členů zastupitelstva změnilo, ale měli to vědět," nechal se slyšet Alexandr Krejčíř.

Náměstek pardubické primátorky František Brendl vysvětluje fakt, že o negativním hodnocení projektu nikdo nevěděl tím, že už samotné hodnocení nebylo aktuální. Vedení města totiž žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Severovýchod samo stáhlo, nedošlo tedy k tomu, že by byla žádost o dotaci zamítnuta.

„Regionální rada vlastně hodnotila projekt, který už po odstoupení firmy D.I.S. nebyl relevantní. Připadá mi to zvláštní. Asi jako kdyby soud posuzoval žalobu, která již byla stažena," vysvětlil František Brendl.
O tom, že projekt není za cenu vysoutěženou firmou D.I.S. realizovatelný, se tak prý vedení města dozvědělo až v okamžiku, kdy začalo podnikat nezbytné kroky k tomu, aby mohlo v budoucnu na brněnské firmě vymáhat škodu, která vznikla jejím odstoupením od smlouvy.

Co také uvedli hodnotitelé?
Projekt Revitalizace Tyršových sadů získal od hodnotitelů 56,2 procenta maximálního počtu bodů. Ze slovního hodnocení vyplývá, co se autorovi posudku nelíbilo.
„Doba realizace stavby je v žádosti uvedena na 13 měsíců. Tato doba je sama o sobě příliš krátká na realizaci díla předkládaného rozsahu při dodržení potřebných technologických lhůt. Termín dokončení díla 
31. 7. 2013 je nesplnitelný."

„Projekt je nerealizovatelný dle rozpočtu předloženého žadatelem. V rozpočtu jsou některé položky uvedeny v cenové úrovni tak nízké, že není možné realizovat dílo v přiměřené kvalitě."

„Rozpočet je celkově podhodnocen o 15 až 20 procent oproti nejnižším cenám, za které by dílo mohlo být realizováno přiměřeným způsobem na hranici výrobních nákladů."