Brněnská stavební společnost D.I.S. nebude revitalizovat Tyršovy sady.  V úterý totiž odstoupila od smlouvy.


„V úterý odpoledne, tedy den před jednáním, na němž nám měla společnost sdělit své požadavky na úpravu projektové dokumentace, přišel dopis. V něm nám jednatel společnosti oznamuje, že jeho společnost jednostranně vypovídá smlouvu. Důvody, které jsou podle něj na naší straně, nespecifikuje," řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Žádný důvod?

Vedení Pardubic opakovaně zdůrazňuje, že si není vědomo žádného důvodu, který by společnosti bránil převzít staveniště a začít plnit smlouvu o zhotovení díla.

Ta byla  uzavřena v roce 2011 a letos v červnu byla navíc opatřena dodatkem, který reaguje na skutečnost, že město zatím nezískalo povolení na kácení nadlimitních stromů, s nímž počítal projekt architekta Tomáše Jiránka.
Spekuluje se o tom, že hlavním důvodem odstoupení od smlouvy je fakt, že společnost podala nereálnou nabídku, za kterou nelze park opravit.

„Vše, včetně dokumentace, je připraveno k zahájení stavby. Rozhodnutím společnosti D.I.S. odstoupit od již uzavřené smlouvy se nám potvrdila domněnka, že šli do veřejné soutěže s nereálnou cenou. Jak jinak si vysvětlit jejich argument, že některé stavební objekty nelze realizovat tak, jak byly projektovány? Mohla se zvýšit cena dovážených materiálů, ale cena stavebních prací šla za dobu, která uplynula od výběrového řízení, spíše dolů,"  konstatoval náměstek pardubické primátorky Martin Bílek.

Prodlouží lhůtu

Město se nyní ocitlo v ošemetné situaci. Projekt nabírá velké zpoždění, kvůli kterému je v ohrožení i dotace z evropských fondů.

„Máme ale příslib hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka, který je předsedou regionální rady, že za určitých podmínek nebude problém prodloužit čerpání dotací na revitalizaci parku až do roku 2014," podotkla Štěpánka Fraňková.

Náhrada škody

Pardubice nyní musí vypsat nové výběrové řízení na zhotovitele stavby. To by mohlo podle slov náměstka primátorky Františka Brendla trvat zhruba půl roku. Pokud tedy půjde vše dobře. Zároveň se chce město obrátit na soud a domáhat se náhrady škody, která mu odstoupením od smlouvy vznikla.

„Její výše ještě není vyčíslena, může zahrnovat náklady na zmařenou práci úředníků, rozdíl v ceně zakázky, pokud bude vysoutěžená cena vyšší, než ta, která je uvedena ve smlouvě se společností D.I.S. a podobně. V případě, že by město kvůli zpoždění, způsobeném vypovězením smlouvy, přišlo o možnost čerpat na  revitalizaci evropské peníze, uplatnilo by soudně i tuto škodu," sdělila Pardubickému deníku Nataša Hradní z tiskového úseku pardubického magistrátu.