Pardubický park porazil kromě jiných Čelakovského sady u Národního muzea v Praze a Velískovu zahradu ve Zlíně-Malenovicích, tato obě díla porota ocenila druhými místy. Pomyslný bronz získala obnova centrální části Královské obory Stromovka v Praze.

Porota ocenila, že se v pardubických Tyršových sadech prolínají dvě vrstvy, přírodní a kulturní, a park přirozeně navazuje na centrum města.

„Městský intenzivní park je prostorem pro aktivní relaxaci, zatímco přírodní část – vodní biotop je koncipována tak, že člověk se zde stává tichým pozorovatelem,“ sdělili porotci své dojmy z prostoru. Ocenili také, že díky novému potoku dokázali autoři revitalizace přivést řeku do parku.