V radnicí vyhlášeném soutěžním workshopu na návrh stavby zvítězila architektonická kancelář Med Pavlík architekti, která navrhla místo klasického parkovacího domu s nájezdovou rampou inovativnější řešení. „Vítěz zvolil variantu zakladačového parkovacího domu, kdy vozidlo přijede do určeného prostoru, kde jej řidič opustí, a systém vozidlo následně zaparkuje na určené místo. V podstatě se jedná o stejný princip, na jakém funguje cyklověž u vlakového nádraží,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš.

Přestože je počáteční investice do takového typu vyšší, návratnost je díky maximálnímu využití prostoru a zakomponovaných komerčních ploch rychlejší. Místa pro reklamu, které jsou v návrhu v části stavby směrem ke Chrudimce, by bylo možné pronajímat nebo prodat. Tím by došlo ke snížení investičních nákladů. Minimalizováním takzvaných mrtvých ploch, jako jsou například schodiště nebo nájezdová rampa, zase opadne značná část nákladů na úklid či osvětlení. Parkovací dům v ulici Mezi Mosty by měl z velké části sloužit pro parkování rezidentů, čímž by se podle Kvaše zlepšila bilance rezidentního stání přímo v historické části města.

Přesto zůstává návrh zatím jen na papíře. „Nyní nás bude čekat zásadní rozhodnutí o tom, kdo bude investorem stavby, kdo zhotovitelem a kdo bude parkovací dům následně provozovat. Bude záležet na finančních možnostech města, určitě se ale nejdříve zaměříme na výstavbu parkovacích domů u terminálu JIH a hokejové arény,“ dodal Kvaš. Aby došlo k realizaci stavby, vítězná firma bude muset návrh parkovacího domu dotáhnout do podoby projektové dokumentace a předložit městu i provozně-ekonomický plán.