Vzhledem k záboru stavební plochy dochází k úpravám značení, zjednosměrnění některých komunikací a k úplné uzavírce těch, které jsou v blízkosti stavební jámy a které budou využívat pouze vozidla zdravotníků a stavby.

Výrazně bude omezen také počet parkovacích míst. Od úterý se úplně uzavře štěrkové parkoviště, které bylo dočasně vybudováno v místě zbourané budovy č. 1.

Vizualizace centrálního příjmu
Smlouva podepsána. Nový centrální příjem Pardubické nemocnice bude v roce 2023

„Abychom minimalizovali případné potíže, prosíme veřejnost, aby po dobu stavby zvážila nutnost parkování v areálu nemocnice, a pokud je to v možnostech občanů, aby případně zvolili jinou variantu dopravy. Za způsobené komplikace se omlouváme,“ uvedla tisková mluvčí nemocnice Karolína Frýdová.