V pondělí byly zahájeny práce na druhé etapě, hotovo by mělo být na podzim roku 2017. Stavba vyjde na 368 milionů korun bez DPH. V letošním roce se ale řidiči nemusí obávat nějakých výraznějších uzavírek. Větší komplikace v dopravě lze čekat až v následujícím roce.

„Je to jeden z největších dopravních špuntů v Pardubicích, proto jsem rád, že je to také první významná stavba, kterou ve funkci primátora zahajuji," uvedl pardubický primátor Martin Charvát.

Zvýšené riziko

V souvislosti s výstavbou druhé etapy se zvýší riziko nálezu nevybuchlé válečné letecké munice. Ačkoliv je pravděpodobnost nálezu nevybuchlých bomb z druhé světové války malá, nelze po zkušenostech z roku 2012 vyloučit, že v případě nutnosti bude třeba přijmout některá bezpečnostní opatření nebo nařídit evakuaci osob z ohrožených území.

„Právě v jarních měsících, tedy březnu a dubnu, dojde v lokalitě U Trojice k vykácení stromů a ostatních dřevin a začne plánovaný pyrotechnický průzkum. Oproti roku 2012, kdy byli u Parama pyrotechnici také, se bude tentokrát jednat o desetkrát větší plochu," upozornil Martin Charvát, který je zároveň v čele krizového štábu města.

Pokud by skutečně kvůli nálezu leteckých pum došlo k evakuaci, plánuje město využít pro shromáždění lidí Tipsport arenu. Dopravní podnik už má připravené objížďkové jízdní řády.

Podle odhadů pyrotechniků může být na celém území města ukryto v zemi z období náletů na Pardubice během druhé světové války až 130 nevybuchlých leteckých bomb, podstatná část pak právě v okolí vlakového nádraží a Parama, které byly hlavním cílem náletů.

V případě, že pyrotechnický průzkum některé z bomb objeví, čeká obyvatele v okruhu až 1100 metrů evakuace stejně jako všechny, kteří žijí podél trasy, po níž by policejní pyrotechnici nevybuchlou bombu převáželi k případné likvidaci. Krizový štáb města i pardubický magistrát proto budou po celou dobu stavby v pohotovosti.

Přestavba křižovatky u Parama začala

Je to úsek, který není dlouhý ani celý jeden kilometr, přesto jeho rekonstrukce potrvá bezmála tři roky. Dlouhé tři roky, které sice přinesou řidičům ještě větší komplikace, než průtah Pardubicemi skýtá dnes, na jejichž konci si však všichni pořádně oddechnou a řidiči už nebudou trčet v každodenních zácpách jako nyní.

Silničáři se včera poklepáním na základní kámen pustili do přestavby nejrušnější silnice v celém Pardubickém kraji a možná i v celých východních Čechách, kterou denně projede 25 tisíc aut, na čtyřpruh. Silnice od pardubického Parama, resp. oficiálně od mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Závodiště, k sousednímu labyrintu nad vlakovým nádražím bude hotová v listopadu 2017.

Současná semaforová křižovatka u Parama bude přestavěna na velký kruhový objezd s celkem třemi „by-passy", následující úsek k nádraží pak bude přebudován na čtyřpruh. Vlastně pětipruh, ten poslední bude využívat MHD. Vedle vznikne také chodník a cyklostezka.

Přestavbou bude odstraněn největší špunt na dnes již výrazně zrychlené cestě z Hradce Králové do Chrudimě nebo Přelouče. Na trase zůstane už jen jediný zádrhel, a to zmíněná MÚK Palackého nad hypermarketem Albert u pardubického nádraží.
Její přestavba na čtyřpruh a přeložky nevyhovujících nájezdových větví přijdou na řadu nejspíš až po dokončení čtyřpruhu od Parama.

Ale proč rozšíření pouze 986 metrů dlouhé silnice od MÚK Závodiště k MÚK Palackého potrvá téměř tři roky?

„Ono to není tady tak jednoduché. Jelikož silnice vede nad terénem, je nutné vybudovat opěrné zdi, silnice dále dvakrát překračuje na mostech železniční tratě. Největší zdržení je pak kvůli zachování provozu na celém úseku během stavby, stejně tak i na železnici pod stavbou. Úplných uzavírek bude během celé stavby jen několik a soustředí se do víkendů," vysvětluje Hana Jarolímová z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Od křižovatky u závodiště se nejprve začne stavět nový dvoupruh, na který bude posléze doprava obousměrně převedena z toho stávajícího. Poté se bude modernizovat nynější vozovka. Kompletní výměna však čeká oba mosty přes železniční koridor a sousední trať do Hradce. Původní zůstanou jen mostní pilíře. Nad tratí do Hradce navíc nový čtyřpruh povede o pár metrů jinou trasou, takže silničáři budou muset úsek přemostit provizorním mostem, který po dostavbě rozeberou. Na čtyřpruh se kvůli plynulosti provozu rozšíří i nájezdová rampa ke kruháku ve směru od Chrudimě.

„Rychleji to opravdu nejde," dodala Jarolímová.

Stavba je zatím financována z národních zdrojů. Evropské dotace se teprve shánějí. „Stavba bude zařazena do Operačního programu Doprava II a spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj," uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Čtyřpruh a místo semoforů kruhák

Velká kruhová křižovatka u pardubického Parama, která nahradí stávající semafory, před nimiž se jak od Hradce, tak od Chrudimě tvoří ve špičkách až kilometrové zácpy, bude jen o málo menší než kruhák u nedalekého hypermarketu Globus. Ten má v průměru 60 metrů, kruhák na oficiálně nazývané MÚK Závodiště je projektován s průměrem 40 metrů.

Větší rozměr nedovolila sousední železniční trať na Chrudim. Na druhou stranu však tento kruhák bude disponovat hned třemi by-passy, tedy třemi samostatnými odbočovacími pruhy bez vjezdu na křižovatku. Přímo projedou jednak řidiči ze směru od Hradce na Chrudim, dále od Chrudimě doprava k horní semaforové křižovatce (ve směru na Přelouč či na pardubickou Duklu) a naopak z Dukly, resp. od Přelouče doprava k nádraží a na Hradec.

Vzhledem k hustotě provozu na této nejvytíženější křižovatce v kraji bude mít pardubická MHD samostatný, pátý pruh. A vedle něj povede ještě cyklostezka a chodník pro pěší. Veškeré přechody pro cyklisty i chodce mají být mimoúrovňové.
Původně se předpokládalo, že stavba vyjde na 562 milionů korun bez DPH, sdružení stavebních firem nakonec vyhrálo zakázku s cenou 368 milionů bez DPH. Stavba se dlouho odkládala, územní rozhodnutí měla už v roce 2006.

„Liniové dopravní stavby jsou komplikované. Jak se střídaly vlády, stavba se v rozpočtu objevovala a zase ztrácela. Požadavek rozšířit křižovatku u Parama je někdy z konce 90. let, záměr této stavby je starý tak 15 let," řekl náměstek pardubického hejtmana Roman Línek.

Stavbaři navíc při hloubení mostních pilotů mohou narazit na nevybuchlé letecké pumy. Rafinérie a vlakové nádraží byly totiž za války cílem spojeneckých náletů. Dělníci také odstraní kontaminovanou půdu z chemické výroby a provozu vlakové dopravy. „Tady očekáváme, že riziko nálezu pum bude daleko vyšší než při první etapě. Jsme blízko nádraží, kde se za války bombardovalo," řekl šéf firmy M-Silnice Zdeněk Babka.

Celá stavba vyústí na doposud nedostavěné MÚK Palackého u hypermarketu Albert, která je nyní také jen dvoupruhová. Na čtyřpruh se ale začne předělávat až později. Kdy práce zhruba za 150 milionů korun začnou, je ve hvězdách. Podle šéfa pardubického ŘSD Bohumila Vebra je hotová dokumentace pro stavební povolení, je vydáno platné stavební rozhodnutí a vykupují se pozemky.