„V souvislosti s budováním dálnice D35 připravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přeložku silnice I/36 na mimoúrovňovou křižovatku v Časech. Kraj má v oblasti silnici II/298. Město navrhuje její propojení s nově vybudovanou přeložkou, což by vytvořilo jakýsi obchvat, který by dopravní situaci značně ulevil,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Podle plánů kraje by mělo jít o zhruba kilometr dlouhý úsek, který by kraj vyšel podle prvotních odhadů na 60 až 70 milionů korun. Silnice II/298 vede ze severní části města směrem na Rokytno, obchvat by tak měl pomoct polovině města.

Ulevit jižní části a přilehlým obcím má obchvat na silnici I/36, jehož investorem je ŘSD. Ten se má začít stavět v následujícím roce. 
Mezi obyvateli Počapelských Chalup, kterých se obchvat výrazně dotkne, však vznikla petice bojující za výstavbu protihlukového valu nebo stěny.

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla je měření hluku v plánu po dokončení stavby. S tím však iniciátoři petice nesouhlasí, hluk by měla řešit již studie EIA vyhodnocující vliv stavby na životní prostředí. 

„Po skončení stavby silnice nelze tvrdit, že se měření hluku provede a pokud se zjistí, že překračuje zákonné limity, budou provedena opatření. Je to technický nesmysl z toho důvodu, že musíte mít vykoupeny pozemky podél silnice, které jsou nutné pro výstavbu protihlukových stěn. Nelze tedy dodatečně předpokládat, že se podaří pozemky podél silnice vykoupit a protihlukové stěny postavit. I přes výkup pozemků to může trvat roky, než se stěny dodělají,“ uvedl iniciátor petice Daniel Višňák. Následná instalace protihlukové stěny by však snížila bezpečnost dopravy.

„Při stavbě stěn je nutný přístup ze strany provozované silnice, dělají se vrtané piloty jako základy a potom se stěny montují. Je tedy nutné uzavření minimálně jednoho pruhu silnice a případné osazení komunikace semafory. Tím se zhorší bezpečnost jízdy po této komunikaci a vzniknou další problémy,“ uvedla Miloslava Pošvářová, soudní znalkyně v oblasti dopravních staveb. Otázkou celého projektu tak zůstává, proč se v původním plánu protihluková opatření objevila a následně byla odstraněna. 

HEJTMAN CHCE LEPŠÍ VODOROVNÉ ZNAČENÍ
Ještě než budou obchvaty hotové, plánuje kraj další opatření, která mají za cíl zvýšit bezpečnost dopravy. „Oslovil jsem starosty s tím, jak můžeme pomoci při řešení dopravní situace v jejich obcích. Jednou z možností je vybrat nejzatíženější oblasti a umístit zde úsekové radary. Nechám zadat rozbor na řešení úsekového měření rychlosti včetně nákladů,“ uvedl hejtman. Podle něj je jedním z klíčových prvků bezpečnosti provozu vodorovné dopravní značení, které řidičům pomáhá v orientaci na vozovce. Na řadě komunikací nižší třídy však chybí a je potřeba ho doplnit. Karolína Bulisová