Velké množství pamětníků paravýsadku Silver A se v pátek sešlo na bývalém popravišti pardubického Zámečku. A to i přesto, že všechny přítomní byly neustále zasypáváni přívaly sněhu a někteří měli kvůli špatně sjízdným silnicím problém dorazit na slavnostní pokládání věnců včas.

Akci s názvem Silver A v paměti tří generací pořádá příspěvková organizace Památník Lidice. Jednalo se již o druhé setkání v krátké době.
„Setkání se účastní přímí účastníci odboje a jejich potomci, přeživší ležácké a lidické ženy a děti, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, přední historici, vojáci, spolupracovníci Památníku Lidice, ale i političtí představitelé,“ poznamenal ředitel příspěvkové organizace Památník Lidice Milouš Červencl.

Připravili atentát na Heydricha

Celá akce začala pokládáním věnců u památníku v místě bývalého popraviště na Zámečku. Účastníci se potě přesunuli do hotelu Zlatá štika, kde mohli vyslechnout třeba příspěvky předních historiků.

A u jaké příležitosti se vlastně tato akce pořádá?
„Paravýsadek Silver A byl společně s výsadkem Anthropoid na území Protektorátu Čechy a Morava shozen 29. prosince 1941. 8. ledna se scházíme proto, že to by bylo poprvé, co se výsadkáři ozvali svým velitelům v Londýně. Členové obou výsadků se poté zúčastnili atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha,“ vysvětlil historické souvislosti Červencl.

Vypálení obcí Lidice a Ležáky, které po atentátu následovalo, je jedním z nejkřiklavějších nacistických zločinů v Československu.

Lukáš Dubský