Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Pardubicko opět stoupla. Na Holicku a na Přeloučsku ale zaznamenali pracovníci úřadu práce mírný pokles počtu nezaměstnaných.

V bývalém pardubickém okresu je nyní nezaměstnanost pět procent, což je jen o desetinu procenta víc než bylo minulý měsíc.
„Na zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání měla vliv trvající ekonomická krize a s ní spojené propouštění ze strany zaměstnavatelů. Na druhé straně pokračoval nástup nových pracovníků na sezonní práce ve stavebnictví, zemědělství či lesnictví,“ informovali náš Deník pracovníci z úřadu práce s tím, že průměrný věk nezaměstnaných je 39 let.


Uchazečů o práci je v bývalém okresu Pardubice již více než pět tisíc, avšak volných pracovních míst je evidováno jen 1066.
„Nejvíce hlášených volných míst registrovali zaměstnavatelé z odvětví výroba dopravních prostředků a zařízení. Volná místa jsou také v odvětvích služeb a elektrotechniky. Problémové skupiny na trhu práce jsou tradičně dlouhodobě nezaměstnaní, uchazeči nad padesát let a také uchazeči se základním vzděláním,“ uvádí se ve statistice pardubického úřadu práce.

Lukáš Dubský