„Semináře, kurzy a workshopy, které organizujeme pro školy a školská zařízení, vycházejí z potřeb, jež jsme ve školách zmapovali loni na podzim. Největší zájem ze strany učitelů byl o logopedii, utváření vztahů ve třídách a aktivizující formy učení," uvedla Ivana Liedermanová z pardubického magistrátu.

Pedagogové se podle potřeb škol a svých zájmových oblastí mohou účastnit vzdělávacích aktivit zhruba dvakrát měsíčně.
„Úspěšné byly například semináře se zaměřením na logopedii a na polytechnické vzdělávání, workshopy pro asistenty pedagoga či kurzy environmentálního vzdělávání," uvedla mluvčí pardubického magistrátu Iveta Koubková.

Pořadatelé naplánovali ještě další semináře – workshop s příklady dobré praxe v inkluzívním vzdělávání nebo téma čerpání dotací. „Na 14. června také chystáme konferenci, kde bychom rádi připravili bloky o možnostech čerpání prostředků z různých dotačních zdrojů a dalších možnostech spolupráce mezi školami, protože kvalitní a spolupracující síť škol je naší hlavní vizí," poznamenala manažerka projektu Iva Svobodová.

S potřebou zlepšování vztahů ve třídách souhlasí i ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice Jiří Knoll. „Když vzniká nějaký třídní kolektiv, vždy se objevují sympatie a antipatie. Je otázka, jak to učitel dokáže ukočírovat a pracovat s tím. Dobrý pedagog by to samozřejmě měl zvládat, ale ne vždycky to tak je. Řada učitelů je pod vlivem stresu nebo syndromu vyhoření a může zareagovat neadekvátně," konstatoval Knoll.

V případě nezdravých vztahů mezi spolužáky totiž může docházet i k šikaně. A to platí zvlášť ve velkých městech – ta totiž agresorům poskytují jistou anonymitu.

Školní psychologové se v poslední době v poradnách čím dál častěji s kyberšikanou. „Problém je v tom, že je to věc skrytá. Než se dítě svěří, trvá to dlouho a následky na psychice jsou velké. Když jde o běžnou fyzickou šikanu, dítě může z toho prostředí utéct. Kyberšikana ho ale nalezne vždycky. Dítě si dobrovolně neodpojí internet a mobil," poznamenal Knoll.

Právě školní psychologové se pak snaží tyto problémy řešit. Pardubice byly v roce 2012 prvním městem, které psychology začlenilo do učitelských sborů všech svých základních škol.