Vědomosti tu jen nepředávají, ale také sami nabírají. Jde o mezinárodní stáž, cestu za zkušenostmi, které by rádi uplatnili v praxi.

Středa byla ale dnem, kdy učení vystřídala takzvaná Global village neboli Světová vesnice. Všichni učitelé si připravili prezentaci svých zemí, častou spojenou i s ochutnávkou tradičních jídel či nápojů, což vyvolalo mezi žáky pochopitelně největší zájem. Úspěch měl ale třeba i indonéský ženský oděv, který si mohli žáci zkusit. Na něj se dokonce stála fronta.

Všichni učitelé si Českou republiku pro svou stáž sami vybrali. Proč?

„Turecká kolegyně říkala, že chtěla poznat jiný svět. V nabídce byly země jako Itálie, Řecko, ale ona chtěla střed Evropy, který je pro ni mnohem víc odlišný. Dalším důvodem je i fakt, že odtud mohou ve volnu i cestovat, takže kromě České republiky už navštívili Německo, Vídně, Budapešti,“ říká Kateřina Štruncová, která na ZŠ Benešovo náměstí vyučuje angličtinu. Spolu s kolegyní Kateřinou Stehnovou mají celou tuto mezinárodní delegaci na starosti.

Základní škola Benešovo náměstí hostí tento projekt už potřetí. Spolupráce prý funguje bezvadně. Učitelé bydlí u rodin žáků, což je další neocenitelná zkušenost pro jejich budoucí život. „Rodina si je vyzvedne a na týden se o ně stará včetně odpoledního a večerního programu. Od pondělí do pátku jsou u nás ve škole, kde každý z nich odučí průměrně čtyři hodiny denně,“ popisuje Štruncová.

Výuka probíhá v angličtině a žákům nabízí především možnost poznat přímo podmínky dané země, odkud učitel pochází. Takový úvod do vlastivědy.

„Jsou to ukázky a prezentace jejich země, zvyků, tradic, zajímavostí,“ uzavírá Kateřina Štruncová.