Lesní společnost, která polomy odstraňuje, si přitom na nejhorší úseky vzala těžkou techniku, která umí zpracovat polámané i padlé stromy. Při likvidaci polomů tzv. harwestorem zároveň hrozí menší riziko pro těžaře, než kdyby stromy odtraňovali pouze dřevorubci s motorovými pilami v rukou.

Nejhorší plošné škody na porostu jsou v okolí Opočinku. Odvezeno je již devět set kubíků dřevní hmoty, z městských lesů je třeba vytěžit zhruba ještě dalších osm set kubíků. O prodeji dřeva správci městských lesů začali jednat hned po zjištění škody. „Nemohli jsme otálet. Při likvidaci podobných živelných pohrom vzniká na trhu přetlak dřevní hmoty a odběratelské firmy snižují ceny. Už dnes jsou výkupní ceny podstatně nižší, než v době, kdy jsme je nasmlouvali my,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.

Město odhaduje, že je potřeba celkem vytěžit na patnáct set metrů kubických poškozeného dřeva. Po likvidující firmě budou moci s povolením města získat zájemci zbylé palivové dřevo.