Pardubické dostihové závodiště se zúčastní projektu Ukliďme Česko. Do úklidu v okolí závodiště se může zapojit kdokoliv. V sobotu 6. dubna se sejdou dobrovolníci, aby jen pár dnů před startem letošní dostihové sezony společně uklidili příkopy podél přilehlých komunikací a také lesík, který odděluje příjezdovou cestu k závodišti od železniční trati.

Akce Ukliďme Česko je už 11. ročníkem celonárodního úklidového projektu, kterého se každoročně účastní stovky dobrovolníků. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek nejen v přírodě. „Po loňském pozitivním ohlasu se pořadatelé pardubických dostihů rozhodli jít do projektu znovu. Pozemky v okolí závodiště patří více majitelům, těší nás podpora radnice městského obvodu ve Svítkově. Ta zdarma zajistila kontejner pro ukládání sesbíraného odpadu," uvedla Kateřina Anna Nohavová z Dostihového spolku, který akci pořádá.

Omezení v části Poděbradské ulice v Pardubicích skončilo. Mostní  provizorium je v provozu.
Omezení v Poděbradské skončilo. Mostní provizorium je v provozu

Sraz dobrovolníků je v sobotu 6. dubna v 9:00 hodin u hlavní brány pardubického dostihového závodiště. Účastníci akce se rozdělí do sektorů, k dispozici budou také pytle na odpadky. Po skončení úklidu je pro zájemce připravena komentovaná prohlídka dostihové dráhy.