Kauza kolem soukromého Domova pro seniory ve Smilově ulici v Pardubicích pokračuje.
Toto zařízení proslulo informacemi o tom, že v penzionu nemají klienti dostatek jídla a hygienických plen, chybí jim rehabilitační péče a vedení po nich požaduje platby nad částky stanovené zákonem.

To však personál i ředitel soukromého penzionu pro seniory Zdeněk Stránský popřeli.
„Tato nařčení naprosto odmítám. Klienti samozřejmě mají tolik jídla, kolik si řeknou,“ uvedl Zdeněk Stránský.

Po uveřejnění těchto informací v médiích se krajští úředníci vydali do domova ve Smilově ulici na kontrolu. Majitel Zdeněk Stránský však minulý týden požádal krajský úřád o změnu registrace provozovatele nestátního zdravotnického zařízení. Zbavil se tak oprávnění na provoz lůžkové péče v penzionu. Kontrola ze strany úřádu by již tedy byla neopodstatněná.

„Společnost s ručením omezeným Partus skutečně požádala o zrušení registrace na poskytování lůžkové péče v oborech porodnictví a gynekologie, plastická chirurgie a všeobecná chirurgie,“ uvedl ředitel Domu pro seniory Zdeněk Stránský.

Domov pro seniory ve Smilově ulici v Pardubicích, přezdívaný „dům hladu“, se zbavil oprávnění na poskytování lůžkové péče. Jeho majitel Zdeněk Stránský totiž minulý týden požádal krajský úřád o změnu registrace provozovatele nestátního zdravotnického zařízení. Chystaná kontrola zdravotnického odboru krajského úřadu tak ztratila své opodstatnění.

Změny v registraci vyřeší spory

Dostal se tak však do problémů, protože nyní nemůže poskytovat sociální péči svým klientům a svůj provoz musí nějak zlegalizovat.
„Oprávnění na provoz lůžkové péče v penzionu bylo zrušeno. Tím, že pan Stránský zrušil lůžkovou část, zanikla automaticky i sociální péče. Ta je možná pouze s registrací,“ uvedla vedoucí sociálního odboru Helena Zahálková.

„Možnosti jsou nyní pro domov následující. Doktor Stránský může dům ve Smilově ulici zaregistrovat jako zařízení poskytující sociální službu, tedy jako domov pro seniory nebo například handicapované osoby. Dále jako službu, která však nebude sociální, ale bude se jednat například o ubytovací hotelovou službu. Nebo je poslední možnost provozovat jej mimo zákon,“ vysvětlila Zahálková.

„Služby budou v budoucnosti poskytovány v režimu jiném, než jako sociální v ústavním zařízení. V tomto duchu také byly provedeny změny v registraci. Proto byla v srpnu tohoto roku podána žádost o změnu užívání stavby a stavba bude zkolaudována jako ubytovací zařízení,“ vysvětlil Zdeněk Stránský.
„Tak se vyřeší všechny sporné otázky stran právního statutu zařízení, které tyto nejasnosti zdědilo po předchozím provozovateli. Nešlo tedy o žádnou snahu se vyhnout kontrole,“ upozornil Stránský.

„Kontrolnímu orgánu sociálního odboru byla poskytnuta maximální součinnost a měl možnost nahlédnout do všech písemností, které byly momentálně k dispozici a ostatní ve lhůtě jednoho týdne,“ řekl Stránský.

„Včetně 'sjetin' všech faktur, rozpisu služeb zdravotnického a nezdravotnického personálu, výkazu jejich úvazků, taktéž výkazu úvazků externích pracovníků, interní dokumenty a směrnice. K jejich předání byla doručena nabídka doplnit další, pokud si to kontrolní orgány vyžádají. Měli i možnost celý den nerušeně hovořit s klienty a se zaměstnanci,“ pokračoval ředitel Domova pro seniory Zdeněk Stránský.

To potvrdila i vedoucí sociálního odboru. „Kontrolu jsme v Domě pro seniory provedli. Měli jsme sice omezené možnosti, ale došlo k ní. Odbor zdravotnictví také plánoval kontrolu, ale tím, že byla zrušena lůžková část, důvod kontroly pominul,“ sdělila Zahálková.

Monika Suchá