Chceme jako Deník přinášet pravdivé a ověřené informace, zeptali jsme se proto na patřičných místech. A zjistili jsme, že skutečnost je zcela jiná.

Screenshot zmíněné konverzace na sociální síti FacebookScreenshot zmíněné konverzace na sociální síti FacebookZdroj: Deník/Jiří V. Matýsek

Reakce oslovených zástupců strážníků i státní Policie České republiky na závěry diskutujících byla překvapená – a pobavená. Podle krajské mluvčí Policie ČR Markéty Janovské se „jedná o nesmysl. Není žádná beztrestnost pro uprchlíky, žádné pokuty se jim neodpouštějí“.

Mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová doplnila, že o způsobu řešení jakéhokoliv přestupku rozhoduje vždy strážník. „Musí vždy přihlédnout ke skutečnostem, jako jsou: závažnost přestupku, způsob spáchání přestupku, následky, okolnosti za kterých byl přestupek spáchán, míře zavinění a přihlédne i k osobě pachatele. Strážník je oprávněn uložit pokutu příkazem na místě až do výše 10 tisíc korun, pokud zákon nestanoví pokutu nižší, například u dopravních přestupků.“

V Polabinách byl nahlášena bomba.
V Pardubicích byla nahlášená bomba v hotelu. Policisté ani psi bombu nenašli

Tzv. hoax je nepravdivá zpráva, která se šíří po sociálních sítí. Jejím účelem je příjemce vystrašit a často přinutit k iracionálním rozhodnutím. Narazili jste i vy na internetu na podobnou zprávu? Napište autorovi tohoto článku, pokusíme se ji uvést na pravou míru.

Podle mluvčí strážníků lze v některých případech přistoupit i domluvě, která je neformálním řešením přestupku. „Domluva bývá využívána v případech, kdy míra společenské škodlivosti daného činu je natolik nízká, že uložení pokuty by bylo s ohledem na závažnost přestupku a osobu pachatele nepřiměřené a pro nápravu pachatele přitom postačuje vyřízení přestupku na místě“.

Strážníkům ani policistům tak nelze „z vyšších míst“, například tedy služebním příkazem nebo vyhláškou nařídit, jakým způsobem mají přestupky pokutovat, nebo že mají z pokutování vyjmout určitou skupinu obyvatel, v tomto případě uprchlíky z Ukrajiny.