„Ulice je zrekonstruována v celé své délce, od křižovatky U Josefa, až k hudebnímu klubu Žlutý pes. Součástí celé investiční akce bylo i vybudování spojovacího chodníku ulic Ke Koupališti a Mezi Zahradami,“ dodala náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Po dokončení přestavby sítí prošly silnice i chodníky celkovou rekonstrukcí, ta zahrnovala přestavbu podkladu, odvodnění a jeho napojení na stávající kanalizaci. Následně dostaly nové povrchy, které jsou vyrobeny z asfaltového betonu a betonové dlažby.

„Před více než rokem a půl přišly plynárny a Vodovody a kanalizace Pardubice se záměrem rekonstrukce plynovodu, kanalizace a vodovodu v ulici Ke Koupališti. A protože tato ulice přímo navazuje na nedávno rekonstruovanou ulici Studentskou, tak se oprava nabízela. Kdo tudy v posledních letech procházel, či sem zajížděl, ví, že tato ulice naléhavě volala po stavebním zásahu,“ řekl starosta městského obvodu, Pardubice II Radek Hejný.

Rekonstrukce vyšla na 4,8 milionů korun, byla zaplacena z rozpočtu města a částečně se na ní podílel také městský obvod Pardubice II, který zajistil projektovou dokumentaci. (las)