Inspirací jim byly komentované prohlídky, workshopy a festivaly o unikátním spojení vědy s uměním.

ISWA je dvouletý projekt realizovaný Uskupením Tesla s podporou vědeckých a uměleckých institucí, jako je Univerzita Pardubice.
Jeho cílem bylo inspirovat, vzdělávat, bavit a přiblížit široké veřejnosti vědu a jiné přírodovědné obory.

Divadlo se spojilo
s vědním oborem

Autoři výstav, představení, prohlídek nebo workshopů se snažili uměleckou formou přiblížit veřejnosti  lidské poznání a vědu. Jedním takovým finálním výstupem projektu bylo divadelní představení Noc v NanoPolis, které se uskutečnilo v pražském Národním divadle a mělo kladný ohlas. Prostřednictvím múz diváci mohli nahlédnout do nano prostoru.

Markéta Markovicsová