Poté, co dubnové Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo odkup budovy Winternitzových automatických mlýnů pro budoucí sídlo Východočeské galerie, pokračují práce na projektu. Ten je garantován dosavadními spoluvlastníky areálu manželi Smetanovými, kteří k němu přizvali architekta Petra Všetečku a jehož podobu konzultuje také známý architekt Josef Pleskot.

Do areálu se tento týden podívali také radní pro kulturu a vedoucí odborů kultury z dalších krajů republiky, kteří se v Pardubicích sešli na jednání Rady Asociace krajů pro kulturu a památkovou péče a neskrývali obdiv.

„Naše krajské město je pro mnoho lidí velkým překvapením. Ucelená městská památková rezervace, nádherný zámek uprostřed gotických valů a romantický Příhrádek. Teď na to navážou majestátní Automatické mlýny hned za řekou s krajskou galerií a dalšími aktivitami, nábřežím a upraveným parkem. Teprve když tyto zajímavosti představujeme dalším, tak si uvědomujeme, jaké tady máme kulturní a historické bohatství,“ řekl Roman Línek pod dojmem reakcí svých kolegů z dalších krajů republiky.

Projekt pro územní a stavební povolení bude hotový do konce listopadu letošního roku. Poté může kraj žádat o dotaci z Evropské unie, na kterou je počítáno s částkou kolem 100 milionů korun a soutěžit dodavatele. Samotná stavba by mohla začít ve druhé polovině roku 2019, nejpozději však v roce 2020.