Podrobnosti podání přihlášky na prestižní seznam projednávali první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, náměstek ředitele hřebčína Radek Václavík a státní tajemník Ministerstva kultury Zdeněk Novák.
„Hovořili jsme zejména o zpracování srovnávací studie historických hřebčínů a dalších činnostech, které musí předcházet vlastnímu podání přihlášky. Od této studie očekáváme potvrzení výjimečnosti jak krajiny Kladrubska, tak vlastního areálu hřebčína," vysvětil první náměstek hejtmana Roman Línek.

„Dokončení studie předpokládáme v první polovině roku 2016," řekl Roman Línek.

Unikátní parky

Oblast Kladrubska v okolí hřebčína je unikátní svými alejemi, přívody vody a anglickými parky.

Národní hřebčín včetně obou stád běloušů a vraníků se stal v roce 1995 kulturní památkou, v roce 2002 byl spolu se stádem běloušů zapsán jako národní kulturní památka.

Od roku 2007 je na seznamu památek UNESCO a ve spolupráci s Ministerstvem kultury a svým zřizovatelem – Ministerstvem zemědělství – usiluje nyní o zapsání na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
„Teď by měla být ve spolupráci s památkáři vyhlášena krajinná památková zóna, která zaručí zachování autentické historické krajiny v jeho okolí tak, aby její jedinečnost nebyla nijak narušena," informovala náš Deník Kateřina Procházková Skůpová z Oddělení komunikace kanceláře hejtmana Pardubického kraje.