Pardubická univerzita nabízí možnost dodatečných přijímaček do bakalářských studií na následující akademický rok hned na pěti svých fakultách.

Pro zájemce o studium na Fakultě ekonomicko–správní je termín podání přihlášek do bakalářského studia 31. července, v případě Fakulty filozofické je to 7. srpna. Dopravní fakulta Jana Pernera má termín 20. srpna, Fakulta chemicko–technologická 21. srpna a Fakulta elektrotechniky a informatiky 31. srpna.

„V doplňujícím druhém kole přijímacího řízení se jedná vždy jen o doplnění počtu studentů a míst v jednotlivých konkrétních studijních oborech. Fakulty budou počty přijímaných v druhém kole znát přesně až po prvních zápisech studentů do prvního ročníku,“ informovala náš Deník mluvčí Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová. Zápisy se na některých fakultách konají ještě v červenci, na jiných ale až v srpnu.

„Informace o doplňujícím přijímacím řízení lze získat na webových stránkách Univerzity Pardubice, další pak poskytují přímo pracovnice studijních oddělení příslušných fakult,“ dodala mluvčí univerzity.

Tereza Harbichová