Studentům nabídl kromě zmíněných informací hlavně setkání se zástupci více než pěti desítek firem. „Někteří studenti dostanou svou první pracovní nabídku právě tady,“ uvedl Petr Kalenda, děkan fakulty chemicko-technologické. Kromě zaměstnání si vysokoškoláci na akci domlouvají i stáže a odborné praxe.