Tradiční, kontaktní výuka byla na Univerzitě Pardubice přerušena 11. března. Výuka od té doby probíhá distančně, například formou e-learningu, videopřednášek a e-mailových konzultací. Studentské koleje dál fungují, pokud se však dlouhodobě ubytovaní chtějí odhlásit dříve, mohou tak nyní učinit bez jakékoliv sankce. A pokud chtějí zůstat, mají ubytování se slevou.

Termíny příjímací zkoušek univerzita nemění. „Přijímací zkoušky u nás na univerzitě je možné skládat i v případě, že zájemci kvůli posunům termínů v důsledku pandemie ještě nemají maturitu. Maturitní vysvědčení mohou doložit ve stanoveném termínu před zápisem do studia,“ uvedla prorektorka pro vzdělávání a kvalitu Tatiana Molková. Některé fakulty se ale už rozhodly prodloužit termíny související s podáváním přihlášek. Na všech 6 ze 7 fakult Univerzity Pardubice je možné si dál podat přihlášku.