Funkce kvestora patří mezi nejvyšší orgány veřejné školy. Má na starost hospodaření a vnitřní správu univerzity. Jedná za ni v rozsahu, který stanoví rektor.
Dosavadním kvestorem byl Milan Bukač, který po šestnácti letech svého působení v této funkci odchází do důchodu. Na univerzitě však bude i nadále působit na zkrácený úvazek jako technicko-organizační manažer realizačního týmu, který se bude podílet na dokončení některých velkých projektů, jenž univerzitu v příštích dvou letech čekají. V plánu je dokončení modernizace areálu univerzity v centru města na náměstí Čs. legií a přestavba areálu pro fakultu filozofickou, ekonomicko-správní a dopravní.

Profil nového kvestora univerzity
Petr Gabriel se narodil v roce 1964. České vysoké učení technické v Praze absolvoval roku 1988. Dále působil na technických pozicích v Tesle Pardubice a České pojišťovně, od roku 1993 na manažerských pozicích, nejprve jako vedoucí oddělení informatiky ve Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra České republiky, později jako vedoucí oddělení vývoje a implementace ve společnosti STAPRO Pardubice, kde od roku 1999 zastával funkci ředitele. Následně pracoval jako ředitel divize Consulting ve firmě GIST Hradec Králové a tři roky jako technický ředitel ve firmě Mikroelektronika Vysoké Mýto. V roce 2010 dokončil studium MBA. Před nástupem na pardubickou univerzitu podnikal jako nezávislý konzultant a jednatel společnosti Gajatech.

Markéta Markovicsová