Během několika týdnů se budoucím studentům postupně otevřou učebny či laboratoře všech fakult. Prohlédnout si budou moci také moderní univerzitní kampus, univerzitní knihovnu, vysokoškolské koleje s menzou nebo tělovýchovný areál. Získají také informace o všech oborech a studijních programech, o přijímačkách i budoucím uplatnění.

Další informace o studiu na univerzitě mohou uchazeči získat i na veletrhu Gaudeamus v Praze ve dnech 22. až 24. ledna na výstavišti v Letňanech. Stánek Univerzity Pardubice bude mít číslo 77.

Univerzita Pardubice nabízí kvalitní vzdělávání, což loni potvrdil Národní akreditační úřad, který jí jako teprve 4. vysoké škole v České republice udělil na 10 let známku nejvyšší kvality. Škola získala institucionální akreditaci pro šest oblastí vzdělávání: dopravu, ekonomické obory, historické vědy, chemii, informatiku a zdravotnické obory.

„Institucionální akreditace je pro další rozvoj naší univerzity velmi významná. Potvrzuje, že naše nabízené studijní programy mají dlouhodobě zaručenou a potvrzenou kvalitu. Dává nám také vysokou míru autonomie a pravomoci připravovat studijní programy a umožňuje nám tak být v nabídce studijních programů našim studentům mnohem aktuálnější. Věřím, že kvalita a aktuálnost jsou silné argumenty, podle kterých se naši budoucí studenti budou rozhodovat,“ říká rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek.

Některé fakulty pořádají už v těchto měsících přípravné kurzy, které zájemcům o studium pomohou s přípravou na přijímací zkoušky. Fakulta ekonomicko-správní nabízí kurz matematiky, Fakulta filozofická kurz anglického jazyka a humanitních studií a Fakulta zdravotnických studií kurz biologie zaměřené na člověka. Další kurzy poskytnou fakulty už pro nově přijaté posluchače před zahájením akademického roku, aby jim pomohly lépe zvládnout některé předměty. Dopravní fakulta Jana Pernera nabídne kurz matematiky a fyziky, Fakulta restaurování úvodní plenérový kurz, Fakulta chemicko-technologická úvodní kurz chemie či matematiky a Fakulta elektrotechniky a informatiky úvodní kurz matematiky.

Uchazeči o studium na Univerzitě Pardubice mohou získat informace i na speciálním webu www.evolupce.cz. Tam lze projít virtuálně i univerzitní kampus a hlavní budovy fakult nebo se zaregistrovat k odběru elektronického infoservisu, který je bude informovat o důležitých termínech přijímacího řízení, o zkouškách i začátku studia.

Dny otevřených dveří, které studenty teprve čekají.
Fakulta zdravotnických studií, čtvrtek 17. ledna (15:30 areál fakulty v Průmyslové ulici 395).
Fakulta filozofická, úterý 29. ledna, (14:00 nový výukový areál Polabiny – budova EB).
Dopravní fakulta Jana Pernera, středa 30. ledna, (9:00 areál fakulty v univerzitním kampusu).
Fakulta chemicko-technologická, středy 30. ledna a 13. února (10:30 areál fakulty v univerzitním kampusu).
Fakulta elektrotechniky a informatiky, pátek 15. února, (10:00 budova fakulty na nám. Čs. legií 565).                                                            Fakulta ekonomicko-správní - 16. února (9:00 nový výukový areál Polabiny - budova EB).

(tp)