„Oceněné osobnosti jsou nejen skvělými experty ve svém oboru, ale také lidé, kteří významnou měrou přispěli k rozvoji naší Fakulty filozofické,“ sdělil rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek.

Čtrnáct rektorů a prorektorů z českých vysokých škol společně s dalšími významnými hosty přivítalo experty svého oboru Bohuslava Mánka a Jiřího Holbu. Ti z rukou rektora pardubické Univerzity Libora Čapka převzali za slavnostního akademického obřadu čestné tituly Doctor honoris causa.

Koupaliště Cihelna se už brzy otevře. Bude mít moderní bazény i jiného provozovatele
Koupaliště Cihelna se brzy otevře. S moderními bazény i novým provozovatelem

„Vážím si obou kolegů jako jedinečných osobností, jejichž přínos přesáhl prostor naší republiky. Navíc si naše fakulta cení jejich setrvalé podpory. Jiří Holba dlouhodobě podporoval katedru religionistiky, později katedru filozofie a religionistiky. Bohuslav Mánek sehrál významnou roli při etablování dnešní katedry anglistiky a amerikanistiky na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice,“ uvedl děkan Fakulty filozofické Jiří Kuneš.

Oceněný Jiří Holba získal titul Doctor honoris causa především za mimořádný přínos v rozvoji české orientalistiky religionistiky, dále pak za dlouhodobou podporu katedry religionistiky a poté i katedry filozofie religionistiky Fakulty filozofické UPCE či za osobní statečnost a angažovanost ve všech oblastech života.

Holba získal v loňském roce za své dlouhodobé úsilí i čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis od Akademie věd, a to právě za oblast vědy a humanitní ideje. Zabývá se prostředím buddhistických filozofických škol, ale jeho hlavní doménou je mahájánový buddhismus. Jeho přínos se objevil rovněž v českém kontextu, a to
především v pořízení komentovaného překladu Diamantové sútry či v zpřístupnění textů mahájánového buddhismu a odborných komentářů určené také čtenáři v Čechách.

Pro chodce si přijela policie
Muž se pěšky vydal z Pardubic do Hradce. Po Hradubické

Mánkovi se dostalo ocenění za své mimořádné zásluhy o rozvoj české anglistiky, propagaci oboru, ale také za osobní nasazení při podpoře etablování dnešní katedry anglistiky a amerikanistiky na UPCE. K jeho záslužným činnostem paří bezesporu překlady odborných prací, publikování učebnice angličtiny pro farmaceuty. Dále spolupracoval i s dalšími katedrami jazyků, kde přispěl do anglicko-českého a česko-anglického slovníku lékařské a farmaceutické terminologie. Mánek získal v roce 2021 i ocenění v podobě Čestného uznání Mezinárodní federace profesorů živých jazyků za svou působnost v redakčních radách časopisů, a především v Kruhu moderních filologů či v odborných společenstvech.

Pardubická Univerzita udělila za svou třicetiletou dobu působení pouze 25 čestných doktorátů. Mezi oceněné patřil například emeritní rektor Univerzity Karlovy Radim Palouš, porevoluční předseda Akademie věd Rudolf Zahradník, dopravní expert Petr Moos, vědkyně Blanka Wichterlová či prezident Národního institutu pro materiálové vědy NIMS v Japonsku, Kazuhito Hashimoto.