"Největší přínos má Healthcare Club pro naše zahraniční kolegy a studenty. Pomáhá jim s orientací v cizím prostředí a v jim neznámém zdravotnickém systému, ale nabízí i rady a asistenci. Tím jednoznačně zvyšuje kvalitu života během pobytu na Univerzitě Pardubice a v České republice," říká prorektorka pro vnější vztahy Univerzity Pardubice Petra Bajerová.

Roli průvodců zahraničního kolegy v systému české zdravotní péče převzali studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. V případě potřeby překládají lékaři obtíže cizinců, poskytují jim základní péči (např. měření fyziologických funkcí, ošetření drobných poranění) nebo je doprovázejí do lékárny. Studenti vyhodnotí, jakou lékařskou specializaci zahraniční kolegové potřebují, a také jim pomáhají v prevenci úrazů a infekčních onemocnění.

"Prakticky klub funguje tak, že zahraniční studenti nebo akademici z Univerzity Pardubice, kteří chtějí požádat o pomoc, nejprve kontaktují koordinátorku. Ta vyhodnotí, zda jejich situace vyžaduje návštěvu lékaře, nebo bude stačit konzultace s lékařem po telefonu. V případě, že je nutné navštívit lékařskou ordinaci, domluví pro ně termín a zajistí i doprovod. Studenti Fakulty zdravotnických studií doprovázejí klienty při návštěvě u praktických lékařů nebo v nemocniční ambulanci. Asistují rovněž u různých typů prohlídek a na nejrůznějších odděleních, jako je například zubní, alergologie, gynekologie, kožní nebo je doprovází i na rehabilitaci," popsala Lenka Čermáková, zástupkyněvedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice.