„Univerzita Pardubice aktivně usiluje o budování přívětivého a inspirativního prostředí pro své zaměstnance, zaměstnankyně a studující. Naší prioritou je zdokonalovat mechanismy, které vytváří bezpečné prostředí. Nový koncept SAFE UPCE není začátek, ale pokračování aktivit naší univerzity v oblasti sociálního bezpečí,“ uvedla prorektorka pro vnitřní záležitosti Univerzity Pardubice doc. Liběna Černohorská.

Ilustrační foto.
Silvestr? Bitevní pole v centru Pardubic a zranění malého kluka od pyrotechniky

Univerzita Pardubice v současnosti zaměstnává více než 1 200 lidí a vzdělává více než 7 000 studujících.

SAFE UPCE reaguje na aktuální společenská témata, která v posledních letech rezonují nejen v prostředí českých vysokých škol. Konceptem chce Univerzita Pardubice sjednotit péči o prostředí svých studentů a zaměstnanců. V rámci toho plánuje udělat další kroky, které podpoří etické chování a prohloubí inkluzi a rovné příležitosti. Zlepšit by univerzita chtěla také vlastní mechanismy, které zabraňují diskriminaci. Kromě nové pozice univerzitního ombudsmana či ombudsmanky bude škola měnit některé své vnitřní dokumenty a více řešit sladění profesního a rodinného života. Univerzita chystá rovněž sérii přednášek a školení na téma sociálního bezpečí.

V minulých letech získala a obhájila ocenění HR Award, které se týká oblasti péče o lidské zdroje. Přijala také Plán rovných příležitostí, kterému předcházel genderový audit. Vždy deklarovala jednoznačně odmítavý postoj ke všem projevům neetického chování, včetně projevů diskriminace, šikany, agrese či jiných forem útlaku. Univerzita Pardubice se jako moderní vzdělávací instituce a jeden z největších zaměstnavatelů v kraji hlásí k hodnotám jako jsou respekt vůči druhým, vzájemná podpora a sounáležitost, otevřenost, kolegialita či tolerance.

Silvestr, petardy a světlice. Pro volně žijící zvířata je to peklo.
VIDEO: Petardy, světlice, rány a záblesky. Pro volně žijící zvířata je to peklo

Studenti a studentky Univerzity Pardubice využívají služby hned několika specializovaných poraden, ale také odbornou psychologickou pomoc přímo v kampusu. Poradna ALMA se soustředí na podporu studujících se specifickými potřebami. Expertní podporu v akademické poradně APUPA, která nabízí studijní nebo sociální poradenství, ročně získávají stovky vysokoškolských studentů a studentek.

(Tisková zpráva)

Mohlo by vás zajímat: Dědek dostal od Pardubic zelenou. Dynamo může získat nejmodernější halu v Evropě

Zdroj: Dynamo Pardubice