„Sedm fakult Univerzity Pardubice přijalo v 1. kole přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů 5 tisíc přihlášek. Po jejich vyhodnocení vyhlásilo šest fakult doplňující kolo přijímacího řízení do některých svých studijních programů,“ uvedla tisková mluvčí univerzity Valerie Vágnerová.

Místo univerzita nabízí ještě pro více než tisíc uchazečů. Na čtyři fakulty se studenti dostanou bez přijímacích zkoušek, posuzováni budou podle výsledků ze střední školy. Na filozofickou fakultu a fakultu zdravotnických studií musí studenti splnit písemnou nebo ústní přijímací zkoušku.

Právě na filozofickou fakultu končí podávání přihlášek již dnes, na fakultu ekonomicko-správní v pondělí. Uchazeči o ostatní fakulty mají času více. Fakulta elektrotechniky a informatiky poslední přihlášky přijme 10. srpna, fakulta chemicko-technologická o tři dny později a zbylé dvě fakulty až poslední den v srpnu. Fakulta restaurování v Litomyšli druhé kolo přijímacího řízení nevyhlašuje.

Své přihlášky mohou posílat i uchazeči o magisterské studium, a to na čtyřech fakultách.