„Ukazuje se, že stále více lidí si chce každý rok rozšířit nebo doplnit znalosti z různých oborů a vědních disciplín i v seniorském věku. Loni se k nám na Univerzitu Pardubice zapsalo už více než tisíc zájemců,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek. Poslední místa na Univerzitě volného času s podtitulem Románský svět nabízí Fakulta filozofická.

Studenti poznají rozdíly římské a barbarské domácnosti, prostředí italské mafie, habsburské armády raného novověku nebo francouzského detektivního románu. „Po velmi úspěšných cyklech věnovaných středověku, novověku, 19. a 20. století jsme se rozhodli změnit perspektivu a podívat se na dějiny různých jazykových a národních okruhů. Začneme zeměmi, kde se hovoří románskými jazyky, a v následujících letech budeme pokračovat germánským a slovanským světem,“ vysvětlil vedoucí Ústavu historických věd Fakulty filozofické Jiří Kubeš. Zápis probíhá do konce července.

Univerzitu třetího věku otvírá Dopravní fakulta Jana Pernera, kde si zájemci vybírají z technického a humanitního bloku. První se zaměří na silniční, železniční, vodní a leteckou dopravu a také na logistiku, ekonomiku, energetiku, elektrotechniku či ekologii. Humanitní část nabídne pohled do zdravotnictví, historie, filozofie, cestování nebo do psychologie. Fakulta nabízí i fotografický kurz pro začátečníky nebo kurz Sebeléčebné schopnosti těla. Zápis se uskuteční 16. a 17. září, přednášky budou zahájeny v říjnu.

Fakulta ekonomicko-správní otevře Univerzitu třetího věku přednáškou na téma daňových rájů. V zimním semestru se studenti ve dvou odpoledních blocích naučí, jak vytvořit rodokmen s využitím počítače, seznámí se s bezpečnostními strategiemi či fungováním Evropské unie. Přihlášky fakulta přijímá do 23. září, výuka bude zahájena začátkem října.