Univerzita láká na odborníky z praxe i exkurze, například do zázemí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Přednášky pořádají čtyři fakulty. Na dopravní fakultě se otevírají kurzy s tématy, jako je logistika, nebo ekologie. Samozřejmostí jsou přednášky ze všech oblastí dopravy.

„Pro ty, které baví cestování a psychologie, je k dispozici speciálně zaměřený blok kurzů,“ popsala vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice Martina Macková. Fakulta pořádá i kurzy fotografování či lukostřelby. Filozofická fakulta nabídne přednášky o moderní historii, ekonomicko-správní fakulta organizuje kurzy o ochraně spotřebitelů nebo třeba finanční gramotnosti. Z umělecky zaměřených kurzů mohou zájemci vybírat na fakultě restaurování v Litomyšli.

(bek)