V tomto týdnu budou pokoušet štěstí uchazeči o studium v bakalářských programech na Fakultě filozofické a Fakultě ekonomicko–správní, v příštím týdnu pak na Dopravní fakultě Jana Pernera, Fakultě zdravotnických studií a Ústavu elektrotechniky a informatiky, který by se měl na počátku příštího roku stát další samostatnou fakultou. V posledním červnovém týdnu pardubický maraton přijímacích zkoušek uzavře Fakulta chemicko–technologická.

„Univerzita letos plánuje přijmout na šest fakult a jeden vysokoškolský ústav do 45 studijních programů s téměř stovkou oborů přes čtyři tisíce uchazečů. Zájem o studium podle počtu uchazečů (cca 8 tisíc) je na úrovni loňského roku. Přihlášek celkem přišlo kolem 9 tisíc, což je o něco méně než v loňském roce (přibližně o 500 přihlášek),“ uvedla mluvčí univerzity Valerie Wágnerová. Tento stav však podle jejích slov nemusí být konečný. Do některých programů jsou totiž přijímány přihlášky i v pozdějích termínech. „V současné době studuje na pardubické univerzitě 8700 vysokoškoláků, v příštím akademickém roce počítáme s nárůstem studentů o 5 až 10 procent,“ dodala mluvčí pardubické univerzity.