První v republice!

Pardubický kraj připravil jako první v České republice projekt, jehož cílem je přitáhnout k těmto oborům více dětí a mladých lidí. „Chceme se pokusit nasměrovat jejich orientaci na obory, které na našem trhu práce citelně chybějí. Začít s projektem chceme už u žáků šestých tříd základních škol a pokračovat až k maturitním ročníkům,“ prozradila Jana Smetanová, radní Pardubického kraje zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání a zaměstnanost.

Součástí projektu bude i první ročník Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Ten bude slavnostně zahájen v pondělí 17. září na konferenci Mládež, věda a technika v pardubickém Domě hudby.

„Věda a technika byly společně s průmyslem vždy naší velkou doménou. Musíme udělat všechno pro to, abychom dětem a mladým lidem tyto obory ukázali z té příjemné strany,“ nabádá Jiří Málek.

„Jedním z problémů je malá popularizace vědy a techniky v médiích. I když je pravdou, že se snad nyní začalo trochu blýskat na lepší časy,“ poznamenal rektor pardubické univerzity, podle něhož by se mělo diskutovat také o metodice výuky těchto předmětů.

„To není problém pouze České republiky, ale celé Evropské unie. Ta nyní dokonce vypracovala dokument, v němž se říká, že by se měl změnit styl výuky u těchto oborů,“ pravil Jiří Málek.

Škola hrou!

„Neměl by se klást takový důraz na fakta. Žáci by se už od základní školy měli spíše učit porozumět principům a podstatě přírodních jevů. Spíše by bylo třeba se soustředit na tvořivost, která v dětech přirozeně je. Mnohé z nich přece rády stavějí stavebnice, obdivují nejrůznější stroje nebo je zajímají zvířata či rostliny. Ostatně sám Jan Amos Komenský zdůrazňoval heslo ,škola hrou’, které by mělo platit dodnes,“ řekl rektor.

„Současně s touto změnou by se měly organizovat nejrůznější soutěže a akce, jako například informační dny. Zde by děti měly možnost navštívit například špičkové vědce, kteří by zároveň dokázali poutavě a srozumitelně vyprávět o svém oboru,“ nastínil jednu z možných cest Jiří Málek.

„Když se člověk včas potká se správnými lidmi, tak je to výhra. Sám jsem měl možnost poznat vynikající světové vědce, z nichž někteří jsou i nositelé Nobelových cen. Když jsem se jich zeptal, kdo je pro jejich obor nadchl, vždycky to byl někdo, kdo měl danou disciplínu rád a dokázal pro ní získat i další zájemce. Příklady zkrátka táhnou,“ uzavřel rektor pardubické univerzity.

Mladé chtějí nalákat na vědu a techniku

V Domě techniky v pondělí v deset hodin začne mezinárodní konference s názvem Mládež, věda a technika. „Bude tak odstartován projekt Pardubického kraje zaměřený na zvyšování zájmu dětí a mládeže o vědu a techniku,“ řekla krajská radní zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost Jana Smetanová.

„Jsme si vědomi toho, že zájem dětí o vědu a techniku je třeba probouzet už na základních školách. Připravili jsme proto festival vědeckých a technických projektů pro děti od šestých tříd základních škol až po maturanty na všech typech škol,“ sdělila radní.

„Chceme je též naučit smysluplně využívat volný čas, systematicky pracovat, osvojit si základy metodologie vědecké práce, řešit vzniklé problémy, ověřovat hypotézy, propojit školu s praxí i podpořit mladé talenty,“ prozradila Jana Smetanová.

Za vědecký projekt zájezd do Francie

„Jsme první kraj v České republice, který tento projekt pořádá. Už jsme zaznamenali dílčí úspěchy, zájem dětí o techniku se zvýšil o tři procenta,“ konstatovala radní.

„Děti by se také měly naučit prezentovat svoje projekty, aby jimi dokázaly zaujmout a měly by umět alespoň jeden cizí jazyk,“ vysvětlil Stanislav Medřický, předseda Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET), která byla založena před 17 lety, aby pomáhala rozvíjet vědecké aktivity ve volném čase dětí a mládeže.

Po úvodní konferenci budou následovat dva školící semináře pro pedagogy a pak už budou děti pod jejich vedením pět měsíců pracovat na odborných projektech. V únoru proběhne základní a okresní kolo a o měsíc později také krajské. Zhruba dvacet nejúspěšnějších žáků z kraje pak odjede i se svými vedoucími na týdenní zájezd do Francie, kde navštíví špičková vědecká pracoviště.