Výstavba nového areálu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice má zpoždění. „Určité zdržení tu je,“ připustil rektor univerzity Jiří Málek.

Navýšená cena

Podle původních záměrů měla být stavba hotová už v říjnu letošního roku. „Pak byl ale podepsán první dodatek ke smlouvě, v němž bylo stanoveno, že k jejímu dokončení má dojít na sklonku letošního roku. Parkové úpravy měly být do konce dubna příštího roku. Nyní se na tento termín pravděpodobně posune i dokončení stavby,“ upřesnil rektor pardubické univerzity.

„Je to i tím, že taková komplexní a přitom velmi specifická stavba nevznikala v naší zemi podle mých informací půl století,“ řekl Jiří Málek.

„Pokud by však došlo k dalšímu zpoždění stavby, čekaly by na zhotovitele díla podle smlouvy sankce,“ ujistil rektor pardubické univerzity.

„Problémy se pochopitelně vyskytují u každé stavby. Mezi ty největší patřily potíže se spodní vodou a písčitým podložím. Ty jsou však v Pardubicích známé už od dob Pernštejnů,“ sdělil Jiří Málek.

„Samozřejmě nemůžeme vyloučit, že další ještě nepřijdou,“ pravil rektor, podle něhož jde o jednu z největších staveb v kraji i co do objemu finančních prostředků.

„Je to jedna z největších investic v historii českého vysokého školství vůbec. Bude stát takřka miliardu korun,“ prohlásil Jiří Málek.

„Zatím byla navýšena cena stavby přibližně o 10% z původní ceny (což je několik desítek milionů korun – pozn. red.). Máme však signály o tom, že by mělo dojít k jejímu dalšímu nárůstu. Uvidíme, jak dopadnou další jednání, do nichž je zapojeno jak ministerstvo školství, tak financí,“ konstatoval rektor.

Návrh brněnských architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře počítá s vybudováním dvou pavilonů, z nichž jeden je tvořen třemi samostatnými budovami, zatímco ten druhý čtyřmi. „Nové budovy budou mít podobný ráz jako mají nové tělocvičny, které už jsou v provozu v ulici Kunětická směrem k jezu,“ poznamenal Jiří Málek.

„Uprostřed obou pavilonových celků se bude nad zemí vznášet prosklený centrální koridor. Zde budou umístěny učebny, posluchárny, laboratoře, sídlo děkanátu a zasedací místnosti. Hlavní vchod do areálu bude z tak zvaného akademického náměstí, které je tvořeno prostorem mezi zadním traktem univerzitní knihovny a auly a novou podélnou horizontální stavbou,“ popisoval rektor architektonicky zajímavou stavbu.

Zeleň zachovají

„Návrh v prostorách akademického náměstí zachovává i stávající kvalitní zeleň. Projekt pamatuje ale i na 300 nových parkovacích míst, kterých je v areálu univerzitního kampusu zoufalý nedostatek,“ upozornil Jiří Málek.

Touto výstavbou však záměry univerzity nekončí. „Areál by se měl dál měnit, a to hlavně díky operačním programům Evropské unie, z nichž by Česká republika měla čerpat prostředky až do roku 2013. Rádi bychom odtud získali další finance na investiční i neinvestiční akce,“ uzařel rektor univerzity.