"Na akademický rok 2007 až 2008 má univerzita uzavřeno na jedno- či dvousemestrální výměnné studijní pobyty 137 bilaterálních smluv se 115 vysokými školami Evropy. Je to opět o třetinu zahraničních studentů i partnerských vysokoškolských institucí více než v loňském roce," uvedla Wágnerová.

Celkem bude v Pardubicích letos studovat zhruba 230 vysokoškoláků z ciziny, nově v říjnu nastupuje asi 90 studentů z 11 zemí Evropské unie a Turecka. Celkem přijeli ze 47 zemí, vloni bylo toto číslo o sedm nižší. Kromě evropských států pocházejí studenti z Číny, Kazachstánu nebo Libye, ale i z Brazílie, Peru, Angoly, Čadu, Keni, Mali, Mosambiku, Mongolska, Thajska, Tchaj-wanu či Vietnamu. Exotická rodiště mají jen jednotlivci, suverénně nejvíce studentů, kolem poloviny, je ze Slovenska. Zhruba po 20 vysokoškolácích do Pardubic zamířilo z Turecka, Portugalska a Polska, po deseti z Německa, Španělska či Litvy.

Zahraniční vysokoškoláci mohou v Pardubicích absolvovat jeden či dva semestry nebo celý akreditovaný program v bakalářském, navazujícím magisterském či doktorském studiu. Polovina studentů z ciziny si zvolila fakultu ekonomicko-správní, asi čtvrtina fakultu chemicko-technologickou. Cizinci jsou však zastoupeni na všech šesti fakultách vysoké školy včetně fakulty restaurování, i na Ústavu elektrotechniky a informatiky.

Průběžně stoupá také zájem českých studentů pardubické univerzity o studium v zahraničí. Podle Wágnerové vycestovalo na tento zimní semestr na zkušenou na evropské vysoké školy 105 vysokoškoláků, což je o třetinu více než vloni na podzim.