Více než 1,4 miliardy korun činil rozpočet pardubické univerzity a jejích sedmi fakult v loňském roce.

„Podíl neinvestičních prostředků na vědeckovýzkumnou a vzdělávací činnost činil 777 milionů korun,“ sdělil rektor pardubické univerzity Jiří Málek a dodal, že nejvýraznější investicí byla výstavba nové Fakulty chemicko–technologické v univerzitním kampusu v Polabinách.

„Počet studentů v 61 programech se 134 obory v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu vzrostl oproti předešlému roku o šest procent na 9200,“ konstatoval rektor univerzity. „Fakulty obohatily nabídku o další nové obory. Úspěšná byla transformace vysokoškolského ústavu na sedmou fakultu. Tou se stala Fakulta elektrotechniky a informatiky,“ řekl Jiří Málek na včerejším shromáždění akademické obce, na němž bilancoval uplynulý rok.

„Univerzita se také úspěšně otevírá mezinárodní komunitě. Loni zde pobývalo 234 zahraničních posluchačů, což činilo 2,5 procent z celkového počtu studentů,“ pravil rektor univerzity, která skončila na šestém místě mezi českými vysokými školami co do počtu citací publikovaných vědeckovýzkumných prací v prestižních odborných časopisech.