Zatímco v dubnu 2012 jich dostala 8113, letos jich ve stejnou dobu přišlo jen 5203, což představuje pokles za celé období zhruba o 36 procent.
Proti loňsku se do prvních ročníků vysoké školy hlásí o 652 studentů méně, tedy o 11 procent.

Letošní pokles počtu přihlášek je podle mluvčí pardubické univerzity Valerie Wágnerové srovnatelný s rokem 2014.

„Největší pokles přihlášených zájemců o studium nastal v roce 2013, o 1300, kdy se demografický úbytek středoškoláků vstupujících do terciárního vzdělávání projevil na univerzitě nejvíce," konstatovala Valerie Wágnerová.
Počet studentů podle ní klesá i na ostatních veřejných vysokých školách v Česku. Kromě demografie na to má vliv i snižování počtu studentů financovaných státem.

Pardubická vysoká škola bude do 51 oborů bakalářského studia letos přijímat přes 3000 uchazečů. Počty bude sedm fakult případně doplňovat vyhlášením druhých kol přijímacího řízení, v nichž obvykle přijde ještě přes 1000 přihlášek.

Kolik studentů začne nakonec z Pardubicích studovat, se ukáže až na podzim. Z přihlášených uchazečů je v průměru na bakalářské studium přijato asi 65 procent, z nich se pak v průměru zhruba 70 procent zapíše a nastoupí do prvních ročníků.
V nynějším akademickém roce studuje na Univerzitě Pardubice 8500 posluchačů ve všech ročnících všech forem a typů studia.

Tato hodnota je obdobná jako v akademickém roce 2006/2007, tedy před deseti lety, a měla by být zachována i v roce příštím.

Největší zájem je podobně jako před rokem o obory Ekonomika a provoz podniku, Veřejná ekonomika a správa a Management podniku na Fakultě ekono-micko-správní a Všeobecná sestra na Fakultě zdravotnických studií.

Největší převis zaznamenaly obory Anglický jazyk pro odbornou praxi na Fakultě filozofické a Všeobecná sestra.