S počátkem roku se na pardubickém úřadu práce objevily zástupy lidí, kteří hledají práci. Přestože jde o nápor, který se odehrává každý rok, letošek je výrazně silnější. Situaci na trhu práce na Pardubicku již ovlivňuje celosvětová finanční krize.

Sezonní nápor

Minulý pátek a pondělí byly dnem, kdy se na Úřadu práce v Pardubicích stály fronty u přepážek. Včerejšek již byl podle jeho ředitele Petra Klimpla přibližně v normálu.

Zvýšený nápor na agendu ale úřad práce nepřekvapil, dochází k němu totiž pravidelně. „Na začátku ledna bývá obvykle přísun nových uchazečů o zaměstnání, protože celá řada firem měla uzavřené smlouvy na dobu určitou do konce roku nebo těsně před jeho koncem. To znamená, že tito lidé přicházejí tradičně sezonně,“ vysvětluje Petr Klimpl. „Jde o stavebnictví, zemědělství, služby, je to i lesnictví atd. Je to tedy tradiční sezonní příliv. Ale v letošním roce je řádově dvojnásobný proti tomu, co bylo v minulosti, to znamená má příznaky ekonomické krize.“

Podle Klimpla se poslední tři roky zpátky držely počty uchazečů o práci, kteří se na úřad práce vydali hned s počátkem ledna, přibližně na stejné výši. Až rok 2009 jich však přinesl odhadem dvojnásobek. Přesná čísla bude mít úřad až později, jenom v pátek zaevidoval kolem 150 nezaměstnaných.

Na konci tohoto týdne vydá úřad práce oficiální statistické údaje, které řečí čísel popíší loňský prosinec. Již z výsledků listopadu ale vyplývá, že počet volných pracovních míst v pardubickém okrese silně klesá. Zatímco v roce 2007 jich bylo k 30. 11. 5 464, v listopadu 2008 již pouze 2 211. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo tak výrazně poskočil z 0,6 na 1,6.

Zajímavé jsou rovněž počty cizinců v pardubickém okrese. V listopadu zde měli povolení pracovat občané z třetích zemí v počtu 8 291, z toho se jednalo konkrétně o 3 022 Vietnamců, 2 608 Ukrajinců či 1 611 Mongolů. Firmy, které v důsledku krize omezují výrobu a zbavují se některých zaměstnanců, začínají převážně právě u cizinců.