Zpublikace vyplynulo, že vPardubickém kraji existují významné meziregionální rozdíly mezijednotlivými územími (správními obvody obce srozšířenou působností).
 
Jihovýchodní oblast Pardubického kraje a oblast Králicka je postižena vyšší nezaměstnaností (Moravskotřebovsko, Svitavsko a Králicko), nízkou podnikatelskou aktivitou (Moravskotřebovsko, Svitavsko a Českotřebovsko), nižšími daňovými příjmy (Králicko) či úbytkem obyvatel stěhováním (opět Králicko).
„O regionálních problémech vbývalém okrese Svitavy a na Kralicku víme a snažíme se je koncepčně řešit. Důležitým krokem bylo, že Pardubický kraj ve svém Programu rozvoje Pardubického kraje vymezil tyto oblasti jako regiony pro soustředěnou podporu a umožnil tak intenzivnější podporu ze strany kraje, státu a vneposlední řadě i Evropské unie. Pardubický kraj ze svého rozpočtu podporuje takto vymezené regiony již třetím rokem prostřednictvím grantového programu Podpora realizace rozvojových projektů obcí vproblémových mikroregionech kraje. Také se snažím vrámci obdobně orientovaného programu ministerstva pro místní rozvoj jako člen výběrové komise, aby rozvojové projekty ztěchto měst získaly podporu i ze státních zdrojů,“ řekl vicehejtman Roman Línek.