V okrese Pardubice eviduje úřad práce 10 400 cizinců. „Největší počet těch, co potřebují pracovní povolení, je Slováků (3365). Druhé místo zaujímají Ukrajinci (2019). Poté následují lidé z Vietnamu (1674) a Mongolska (1211),“ konstatoval Michal Bečička z pardubického úřadu práce.


Podle jeho slov je v okrese evidována rovněž více než tisícovka osob z Balkánu. „Jde o 712 Bulharů a 361 Rumunů,“ prozradil Michal Bečička.
„Pracovní povolení potřebuje také 162 Poláků a 150 Moldavců,“ doplnil pracovník pardubického úřadu práce.

„Cizinců, kteří pracovní povolení nepotřebují, je v okrese 334. Jde o 175 Vietnamců a 83 Ukrajinců. V tomto případě jde zpravidla o rodinné příslušníky a azylanty,“ poznamenal Michal Bečička.

Více o nabídce práce v Pardubicích také na www.urad-prace.cz/pardubice/