Zaměstnanci dalšího úřadu městského obvodu si stěžují na chování svého tajemníka.

Terčem kritiky svých podřízených se stala tajemnice úřadu šestého městského obvodu Alice Janovská.
„Paní tajemnice je v úřadu hodně dlouho, ale zhruba v posledním roce se její chování velmi změnilo,“ shodlo se několik současných i bývalých zaměstnanců. Ti si nepřáli být jmenováni, ale redakce jejich jména zná.

Platí pro všechny stejná pravidla?

A co tajemnici Janovské její podřízení vyčítají?
„Hlavně arogantní chování. Problém také je, že tu neplatí stejná pravidla pro všechny. Zatímco práci některých zaměstnanců kontroluje paní tajemnice třikrát denně, jiní takový bedlivý dohled nemají. Tajemnice pedanticky dbá na dodržování předpisů, ale pro ni stejná pravidla neplatí,“ pravil jeden ze současných zaměstnanců.

Atmosféra na úřadu je prý dost napjatá. Dva lidé už z úřadu odešli a někteří další své setrvání na svítkovské radnici zvažují.
„Atmosféra ve státní sféře mě nepříjemně překvapila. Dlouho jsem pracoval v soukromém sektoru a nikdy jsem nezažil, že by se ke mně někdo choval takhle. Na všech pracovištích jsem zažil dialog, tady to byl jen monolog, nikomu se nevycházelo vstříc.

Řekl bych, že tajemníci si na obvodech vytvořili svá království,“ konstatoval bývalý zaměstnanec úřadu v narážce na podobný případ, který se stal v pátém městském obvodu. Tam si několik bývalých zaměstnanců stěžovalo na tajemníka Jiřího Šmahu, jako důvody uváděli arogantní chování či podivné rozdělování odměn. Zastupitelé obvodu nakonec došli k závěru, že Šmaha se žádných pochybení nedopustil.

Tajemnice Alice Janovská se o stížnosti svých podřízených nechtěla vůbec bavit.
„Pokud chcete mé vyjádření, tak se dostavte na úřad i s těmi zaměstnanci, kteří si na mě stěžují,“ řekla Janovská a položila telefon.

Starostovi si úředníci nestěžovali

Bývalý starosta městského obvodu Milan Hromádko byl překvapen informací, že si na tajemnici stěžuje více lidí.
„Když jsem byl starostou, tak jsem neměl důvod celou situaci řešit – neměl jsem náznaky, že by něco nefungovalo. Vím o tom, že si na práci tajemnice stěžoval jeden člověk, který je ale bohužel nekontrolovatelný a hledá záminky ke konfliktům. O tom, že si na její práci stěžují i jiní, slyším dnes poprvé,“ nechal se slyšet Milan Hromádko.

Někteří pracovníci úřadu teď zvažují, že by se stížností na práci tajemnice obrátili přímo na vedení města Pardubice.

Lukáš Dubský