Vedoucí pardubické pobočky ústavu Vladimír Kraják veřejnost uklidňuje. Nejde prý v žádném případě o zrušení organizace. „Není ani možné ústav najednou zrušit. To může ze zákona udělat pouze Parlament České republiky. Kvůli odvolání několika ředitelů a celkové centralizaci a restrukturalizaci organizace však dochází k určitým změnám. Naší největší prioritou teď je, aby se plánované změny nedotkly kvality služeb pro občany,“ řekl Deníku Vladimír Kraják.

Zároveň však dodává, že v souvislosti s přesunem některých pravomocí a úkolů pod Státní zdravotní ústav, může dojít k omezení některých služeb. Nejvíce ohrožena je právě činnost v oblasti podpory zdraví, která přechází pod pražské vedení.

„My se samozřejmě budeme snažit zachovat současný stav, ale nemůžeme dopředu přesně říci, jaké změny provede začátkem roku nové vedení,“ říká Kraják. Jinými slovy není vyloučeno, že od ledna příštího roku budou některá pracoviště zrušena či přesunuta. Lidé tak mohou přijít například o poradnu pro odvykání kouření, snižování nadváhy, či testování na HIV.

Lidé s konkrétním problémem tak budou muset vyhledat specializované neziskové organizace, internetové poradny nebo jim poradí jejich praktický lékař.

„Důležité je, aby lidé sledovali změny a v případě nejasností se na nás telefonicky obrátili,“ dodává Vladimír Kraják.