11.15 HÁJKOVÁ Šárka, invalidní 
důchodkyně, 1970, Hradiště na Písku
12.00 OCHOCOVÁ Naděžda, účetní, 1969, Rychnov nad Kněžnou.