10.30 MACKŮ Lukáš, elektrotechnik, 1981, Platěnice
11.15 VOJTKOVÁ Marie, důchodkyně, 1921, Pardubice
12.00 RAMBOUSKOVÁ Marie, důchodkyně, 1927, Pardubice
13.00 HEŘMANOVÁ Věra, důchodkyně, 1938, Živanice
13.45 CHVOJKA Josef, důchodce, 1931, Pardubice