9.00 VADINSKÝ Jaroslav, důchodce, 1926, Pardubice
9.45 KŘÍŽOVÁ Libuše, důchodkyně, 1930, Moravanský
10.30 JILEMNICKÁ Miloslava, důchodkyně, 1941, Míčov
11.15 MEDUNA Miroslav, důchodce, 1942, Pardubice